VỢT TENNIS WILSON

Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Vợt Tennis Wilson Blade 100UL V9.0 (265GR) -WR150211U2
4,999,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson Blade 100UL V9.0 (265GR) -WR150211U2

Vợt Tennis Wilson Blade 100L V9.0 (285GR) -WR150111U2
4,699,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson Blade 100L V9.0 (285GR) -WR150111U2

Vợt Tennis Wilson Blade 98 V9.0 (305GR) 16X19 -WR149811U
5,299,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson Blade 98 V9.0 (305GR) 16X19 -WR149811U

Sale
Vợt Tennis Wilson SHIFT 99L V1 (285gr)- WR145511U2
5,199,000đ 5,890,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson SHIFT 99L V1 (285gr)- WR145511U2

Sale
Vợt Tennis Wilson SHIFT 99 V1 (300gr)- WR145311U2
5,599,000đ 6,290,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson SHIFT 99 V1 (300gr)- WR145311U2

Sale
Vợt Tennis Wilson SIX ONE Limited Edition (264Gr)- WR125010U
2,999,000đ 3,899,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson SIX ONE Limited Edition (264Gr)- WR125010U

Sale
Vợt Tennis Wilson HYPER HAMMER 5.3 (242GR) WTH- WR154311U2
Hết hàng
3,799,000đ 4,350,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson HYPER HAMMER 5.3 (242GR) WTH- WR154311U2

Sale
Vợt Tennis Wilson CLASH 100L V2.0 NOIR Limited (280GR) -WR142211U2
Hết hàng
4,799,000đ 5,450,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson CLASH 100L V2.0 NOIR Limited (280GR) -WR142211U2

Sale
Vợt tennis Wilson Blade 98 V8.0 NOIR Limited (305GR) 16X19 -WR140811U
Hết hàng
5,299,000đ 5,999,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt tennis Wilson Blade 98 V8.0 NOIR Limited (305GR) 16X19 -WR140811U

Sale
Vợt tennis Wilson Pro Staff 97 V14 NOIR Limited (315GR)- WR140911U
Hết hàng
5,599,000đ 6,999,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN 

Vợt tennis Wilson Pro Staff 97 V14 NOIR Limited (315GR)- WR140911U

Sale
Vợt Tennis Wilson HYPER HAMMER 5.3 (242GR) Bur/Blk- WR136311U2
3,599,000đ 4,150,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson HYPER HAMMER 5.3 (242GR) Bur/Blk- WR136311U2

Sale
Vợt Tennis Wilson HYPER HAMMER 5.3 (242GR) BLK- WR152111U2
3,599,000đ 4,150,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson HYPER HAMMER 5.3 (242GR) BLK- WR152111U2

Sale
Vợt Tennis Wilson HYPER HAMMER 2.3 (237GR) Bur/Blk 2- WR136411U2
3,799,000đ 4,350,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson HYPER HAMMER 2.3 (237GR) Bur/Blk 2- WR136411U2

Sale
Vợt Tennis Wilson HYPER HAMMER 2.3 (237GR) Blk/Bur- WR136211U2
3,799,000đ 4,350,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson HYPER HAMMER 2.3 (237GR) Blk/Bur- WR136211U2

Sale
Vợt Tennis Wilson HYPER HAMMER 2.3 (237GR) GRY- WR151811U2
3,799,000đ 4,350,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson HYPER HAMMER 2.3 (237GR) GRY- WR151811U2

Sale
Vợt Tennis Wilson HYPER HAMMER 2.3 (237GR) BLK- WR151911U2
3,799,000đ 4,350,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson HYPER HAMMER 2.3 (237GR) BLK- WR151911U2

Sale
Vợt Tennis Wilson CLASH 100L V2.0 US Open 2023 (280GR) -WR1419111U2
Hết hàng
4,499,000đ 5,450,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson CLASH 100L V2.0 US Open 2023 (280GR) -WR1419111U2

Sale
Vợt tennis Wilson Blade 100UL V8  (265GR) NOIR Limited -WR142411U2
Hết hàng
4,799,000đ 5,450,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt tennis Wilson Blade 100UL V8 (265GR) NOIR Limited -WR142411U2

Sale
Vợt Tennis Wilson Blade 100L V8  (285GR) NOIR Limited -WR142111U2
Hết hàng
4,799,000đ 5,450,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Wilson Blade 100L V8 (285GR) NOIR Limited -WR142111U2

Sale
Vợt Tennis Wilson Ultra 100L V4 (280gr) NOIR Limited -WR142311U2
4,799,000đ 5,450,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson Ultra 100L V4 (280gr) NOIR Limited -WR142311U2

Sale
Vợt Tennis Wilson CLASH 100L V2.0 MINIONS (280GR) -WR0130111U2
4,499,000đ 5,450,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson CLASH 100L V2.0 MINIONS (280GR) -WR0130111U2

Sale
Vợt Tennis Wilson Burn 100ULS V5.0 (260GR)- WR109111U2
3,399,000đ 4,950,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson Burn 100ULS V5.0 (260GR)- WR109111U2

Sale
Vợt Tennis Wilson Burn 100LS V5.0 (280GR) -WR109011U2
3,399,000đ 4,990,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson Burn 100LS V5.0 (280GR) -WR109011U2

Sale
Vợt tennis Wilson Pro Staff 97 V14 (315GR) -WR125711U
Hết hàng
5,499,000đ 6,999,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN 

Vợt tennis Wilson Pro Staff 97 V14 (315GR) -WR125711U

Sale
Vợt tennis Wilson Pro Staff 97UL V14 (270GR) -WR126011U2
4,399,000đ 6,999,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN 

Vợt tennis Wilson Pro Staff 97UL V14 (270GR) -WR126011U2

Sale
Vợt tennis Wilson Pro Staff Team V14 (280GR)- WR136011U2
3,899,000đ 6,999,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt tennis Wilson Pro Staff Team V14 (280GR)- WR136011U2

Sale
Vợt tennis Wilson Pro Staff 97L V14 (290GR) -WR125911U2
4,399,000đ 6,999,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN 

Vợt tennis Wilson Pro Staff 97L V14 (290GR) -WR125911U2

Sale
Vợt tennis Wilson Burn FST 99 (310GR) -WRT7291102
Hết hàng
1,999,000đ 3,999,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt tennis Wilson Burn FST 99 (310GR) -WRT7291102

Sale
Vợt tennis Wilson Burn FST 99S ( 299GR) -WRT7292102
Hết hàng
1,999,000đ 3,999,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt tennis Wilson Burn FST 99S ( 299GR) -WRT7292102

Sale
Vợt Tennis Wilson Roland Garros Team (249GR) -WR085810U
Hết hàng
3,599,000đ 4,599,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson Roland Garros Team (249GR) -WR085810U

Sale
Vợt tennis Wilson Ultra Team  (281gr) -WR046210U
2,599,000đ 4,450,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + QUẤN CÁN

Vợt tennis Wilson Ultra Team (281gr) -WR046210U

Sale
Vợt Tennis Wilson Ultra 100UL (260gr) V4 2022 -WR108511U2
4,099,000đ 4,950,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson Ultra 100UL (260gr) V4 2022 -WR108511U2

Sale
Vợt Tennis Wilson Ultra 100L (280gr) V4 2022 -WR108411U2
4,099,000đ 4,950,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson Ultra 100L (280gr) V4 2022 -WR108411U2

Sale
Vợt tennis Wilson Blade 98 V8.0 Roland Garros (305GR) 18x20 -WR089911U
Hết hàng
4,099,000đ 4,850,000đ
HẾT HÀNG

Vợt tennis Wilson Blade 98 V8.0 Roland Garros (305GR) 18x20 -WR089911U

Sale
Vợt Tennis Wilson CLASH 100 V2.0 (295GR) -WR074011U
Hết hàng
3,999,000đ 4,999,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson CLASH 100 V2.0 (295GR) -WR074011U

VỢT TENNIS WILSON HYPER HAMMER 5.3 (237GR) WRT58610U2
2,849,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY +1 QUẤN CÁN

VỢT TENNIS WILSON HYPER HAMMER 5.3 (237GR) WRT58610U2

Sale
Vợt Tennis Wilson Roland Garros Team (249GR) -WR06630U
Hết hàng
3,499,000đ 4,499,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Wilson Roland Garros Team (249GR) -WR06630U

Sale
Vợt tennis Wilson Blade Team V8.0 (280GR )- WR079810U2
2,899,000đ 4,650,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt tennis Wilson Blade Team V8.0 (280GR )- WR079810U2

Sale
Vợt Tennis Wilson PRO STAFF 97 V13 2021 (315GR) -WR043811U
Hết hàng
4,099,000đ 4,750,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Wilson PRO STAFF 97 V13 2021 (315GR) -WR043811U

Sale
Vợt Tennis Wilson Blade 104 (289gr) -WRT7238102
Hết hàng
2,499,000đ 3,999,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Wilson Blade 104 (289gr) -WRT7238102

Sale
Vợt Tennis Wilson CLASH 100UL V2.0 (265GR) -WR074411U2
4,099,000đ 5,280,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson CLASH 100UL V2.0 (265GR) -WR074411U2

Sale
Vợt Tennis Wilson CLASH 100L V2.0 (280GR) -WR074311U2
4,199,000đ 5,280,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson CLASH 100L V2.0 (280GR) -WR074311U2

Sale
Vợt tennis Wilson Blade 104 V8 (290GR)- WR079111U
Hết hàng
3,799,000đ 4,650,000đ
HẾT HÀNG

Vợt tennis Wilson Blade 104 V8 (290GR)- WR079111U

Sale
Vợt tennis Wilson Blade 100UL V8.0 (265GR) -WR079011U2
3,699,000đ 4,650,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt tennis Wilson Blade 100UL V8.0 (265GR) -WR079011U2

Sale
Vợt Tennis Wilson Blade 101L V8 (274GR) -WR079710U2
3,399,000đ 4,850,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson Blade 101L V8 (274GR) -WR079710U2

Sale
Vợt Tennis Wilson Blade 100L V8 (285GR) -WR078911U2
Hết hàng
3,699,000đ 4,850,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson Blade 100L V8 (285GR) -WR078911U2

Sale
Vợt tennis Wilson Blade 98 V8.0 (305GR) 16X19 -WR078711U
Hết hàng
3,949,000đ 4,750,000đ
HẾT HÀNG

Vợt tennis Wilson Blade 98 V8.0 (305GR) 16X19 -WR078711U

Sale
Vợt tennis Wilson Blade 98 V8.0 (305GR) 18x20 -WR078811U
Hết hàng
3,949,000đ 4,850,000đ
HẾT HÀNG

Vợt tennis Wilson Blade 98 V8.0 (305GR) 18x20 -WR078811U

Sale
Vợt tennis Wilson Triad Five (267GR) -WR056611U2
4,499,000đ 5,150,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt tennis Wilson Triad Five (267GR) -WR056611U2

Sale
Vợt tennis Wilson Triad Three (264GR)  -WR056511U2
4,499,000đ 5,150,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt tennis Wilson Triad Three (264GR) -WR056511U2

Sale
Vợt Tennis Wilson Burn 100ULS V4.0 (260GR) 2021-WR045011U
Hết hàng
2,999,000đ 4,690,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson Burn 100ULS V4.0 (260GR) 2021-WR045011U

Sale
Vợt Tennis Wilson Burn 100LS V4.0 (280GR) 2021 -WR044911U
2,999,000đ 4,690,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN

Vợt Tennis Wilson Burn 100LS V4.0 (280GR) 2021 -WR044911U

Sale
Vợt tennis Wilson Roland Garros Team (249Gr) -WR030310U2
Hết hàng
3,290,000đ 3,950,000đ
HẾT HÀNG

Vợt tennis Wilson Roland Garros Team (249Gr) -WR030310U2

Vợt Tennis WILSON HYPER HAMMER 5.3 (NEW)- 242Gr- WR072011U2
Hết hàng
Liên hệ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis WILSON HYPER HAMMER 5.3 (NEW)- 242Gr- WR072011U2

Sale
Vợt tennis Wilson H6 (NEW) -260Gr -WR056110U2
Hết hàng
2,849,000đ 3,050,000đ
HẾT HÀNG

Vợt tennis Wilson H6 (NEW) -260Gr -WR056110U2

Sale
Vợt Tennis WILSON HYPER HAMMER 2.3 (237GR) -WR071911U2
Hết hàng
3,499,000đ 3,950,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis WILSON HYPER HAMMER 2.3 (237GR) -WR071911U2

Sale
Vợt tennis Wilson Pro Staff 97UL V13 (270GR) -WR057411U2
Hết hàng
3,799,000đ 4,750,000đ
HẾT HÀNG

Vợt tennis Wilson Pro Staff 97UL V13 (270GR) -WR057411U2

Sale
Vợt tennis Wilson Pro Staff 97L V13 (290GR) -WR043911U2
Hết hàng
3,899,000đ 4,750,000đ
HẾT HÀNG

Vợt tennis Wilson Pro Staff 97L V13 (290GR) -WR043911U2

Vợt tennis Wilson Blade 98 V7.0 (305GR ) -WR013622U 16X19
Hết hàng
Liên hệ
HẾT HÀNG

Vợt tennis Wilson Blade 98 V7.0 (305GR ) -WR013622U 16X19

Sale
Vợt tennis Wilson CLASH 100 ROLAND GARROS 295GR -WR045311U
3,799,000đ 4,999,000đ

Vợt tennis Wilson CLASH 100 ROLAND GARROS 295GR -WR045311U

Hiển thị 1 đến 60 của 103 (2 trang)

GU SPORT - PHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN VỢT TENNIS WILSON CHÍNH HÃNG - PHỤ KIỆN , GIÀY TENNIS WILSON CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM.

Quà tặng: Túi đựng vợt + Dây đan + Cuốn cán vợt

DÒNG WILSON CLASH

WILSON CLASH mới đảm bảo mức độ uốn cong và ổn định phi thường nhờ cấu trúc carbon được cấp bằng sáng chế và khung hình học độc quyền.Công nghệ Free FLEX cải thiện uốn cong khung hình, uốn cong trong các chuyển động lớn và lỏng để đảm bảo kiểm soát cực độ và chạm bóng tối đa. Một công nghệ mang tính cách mạng cho phép một cây vợt lần đầu tiên thích nghi với bất kỳ kiểu swing nào.Stable Smart Khung Hình học độc quyền, được thiết kế bằng mô phỏng kỹ thuật số, đảm bảo độ ổn định đặc biệt và cho phép khung di chuyển trong các chuyển động được xác định trước.

DÒNG WILSON PRO STAFF

Wilson Pro Staff phù hợp nhất với người chơi lâu năm, lý tưởng cho những người chơi trung cấp và cao cấp, những người đánh giá cao độ chính xác và cảm nhận nhiều kinh nghiệm, kĩ thuật tốt, cần cây vợt có độ chính xác, độ kiểm soát và độ cảm nhận cao khi vào bóng. Thành vợt Pro Staff có độ vát hơn so với Burn và Ultra, mục đích để tăng sự linh hoạt, thao tác đánh mềm mại hơn. Để tăng cường độ kiểm soát, dòng vợt Pro Staff có kích thước mặt vợt 97in² và nhỏ hơn.Tay vợt Roger Federer đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển dòng Pro Staff này.

DÒNG WILSON BLADE

Wilson Blade ,dòng vợt tennis Wilson Blade chính hãng được thiết kế với độ chính xác và cảm nhận cao, nhưng cũng mang lại cho người chơi nhiều spin ,được thiết kế để mang lại độ chính xác cao khi vào bóng, độ cảm nhận bóng và khả năng tạo xoáy bóng tốt. Thành vợt Blade có độ dày thấp nhất trong dòng vợt Wilson giúp thân thiện với cánh tay nhất nhờ vào độ êm và cảm giác đánh linh hoạt, tuy vậy lực đánh không mạnh mẽ như Ultra và Burn. Đồng thời có xu hướng thân thiện với cánh tay hơn và ít trợ lực hơn vợt Ultra và Burn.

DÒNG WILSON ULTRA

Wilson Ultra được thiết kế để tối ưu lực đánh cho người chơi. Cây vợt giúp người chơi có thể tạo tốc độ vung tốt hơn - tăng thêm được lực đánh, ngoài ra còn có độ ổn định - chắc chắn khi vào bóng và khả năng tạo xoáy tốt. Giống dòng Burn, Ultra có cảm giác cứng chắc hơn và thiên về lực hơn so với dòng Blade hay Pro Staff.

DÒNG WILSON BURN

Wilson Burn , những cây vợt Wilson chính hãng Burn được tạo ra cho tốc độ, độ xoáy và sức mạnh trong những cú đánh. Burn có một khung vợt dày, chắc chắn, mang lại cảm giác sống động trong những cú đánh và đường bóng sắc nét. Cung cấp một số tùy chọn Spin Effect, mẫu vợt tennis Burn là lý tưởng cho cả những người chơi tập luyện topspin và cả những người chơi dày dặn kinh nghiệm spin. Cũng như với dòng Ultra, các cây vợt tennis Wilson Burn có xu hướng cứng hơn so với các cây vợt Wilson Pro Staff và Blade. Chúng rất thân thiện và có nhiều trọng lượng khác nhau, giúp cho chúng có phạm vi thân thiện hơn với nhiều cấp độ chơi.