VỢT TENNIS YONEX

Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Sale
Vợt Tennis Yonex EZONE 100L (285GR) 2024 Aqua Night Black- Made in Japan (07EZ100LBK)
Hết hàng
4,999,000đ 5,699,000đ
TẶNG 1 BỘ CƯỚC + 1QUẤN CÁN + 1TÚI ĐƠN

Vợt Tennis Yonex EZONE 100L (285GR) 2024 Aqua Night Black- Made in Japan (07EZ100LBK)

Sale
Vợt Tennis Yonex EZONE 98 (305GR) 2024 Aqua Night Black - Made in Japan (07EZ98BK)
Hết hàng
Liên hệ Liên hệ
TẶNG 1 BỘ CƯỚC + 1QUẤN CÁN + 1TÚI ĐƠN

Vợt Tennis Yonex EZONE 98 (305GR) 2024 Aqua Night Black - Made in Japan (07EZ98BK)

Vợt Tennis Yonex Percept GAME (270gr) 2023- (01PEG)
Hết hàng
Liên hệ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN + 1 TÚI ĐƠN

Vợt Tennis Yonex Percept GAME (270gr) 2023- (01PEG)

Vợt Tennis Yonex Percept 100L (280gr) 2023- Made In Japan (01PE100L)
5,199,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN + 1 TÚI ĐƠN

Vợt Tennis Yonex Percept 100L (280gr) 2023- Made In Japan (01PE100L)

Vợt Tennis Yonex Percept 97L (290gr) 2023- Made In Japan (01PE97L)
5,199,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN + 1 TÚI ĐƠN

Vợt Tennis Yonex Percept 97L (290gr) 2023- Made In Japan (01PE97L)

Vợt Tennis Yonex Percept 100 (300gr) 2023- Made In Japan (01PE100)
5,299,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN + 1 TÚI ĐƠN

Vợt Tennis Yonex Percept 100 (300gr) 2023- Made In Japan (01PE100)

Vợt Tennis Yonex Percept 100D (305gr) 2023- Made In Japan (01PE100D)
5,299,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN + 1 TÚI ĐƠN

Vợt Tennis Yonex Percept 100D (305gr) 2023- Made In Japan (01PE100D)

Vợt Tennis Yonex Percept 97 (310gr) 2023- Made In Japan (01PE97)
5,299,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + 1 QUẤN CÁN + 1 TÚI ĐƠN

Vợt Tennis Yonex Percept 97 (310gr) 2023- Made In Japan (01PE97)

Vợt tennis Yonex VCORE FEEL (250gr) 2023- (07VCF)
Hết hàng
Liên hệ
TẶNG 1 BỘ DÂY+ TÚI ĐƠN+ QUẤN CÁN

Vợt tennis Yonex VCORE FEEL (250gr) 2023- (07VCF)

Vợt tennis Yonex VCORE GAME (265gr) 2023- (07VCG)
Hết hàng
Liên hệ
TẶNG 1 BỘ DÂY+ TÚI ĐƠN+ QUẤN CÁN

Vợt tennis Yonex VCORE GAME (265gr) 2023- (07VCG)

Sale
Vợt tennis Yonex VCORE 100L (280gr) 2023- Made in Japan (07VC100L)
4,999,000đ 6,350,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY 200K+ TÚI ĐƠN+ QUẤN CÁN

Vợt tennis Yonex VCORE 100L (280gr) 2023- Made in Japan (07VC100L)

Sale
Vợt tennis Yonex VCORE 98L (285gr) 2023- Made in Japan (07VC98L)
5,199,000đ 6,350,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY 200K+ TÚI ĐƠN+ QUẤN CÁN

Vợt tennis Yonex VCORE 98L (285gr) 2023- Made in Japan (07VC98L)

Sale
Vợt tennis Yonex VCORE 100 (300gr) 2023- Made in Japan (07VC100)
5,199,000đ 6,350,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY 200K+ TÚI ĐƠN+ QUẤN CÁN

Vợt tennis Yonex VCORE 100 (300gr) 2023- Made in Japan (07VC100)

Sale
Vợt tennis Yonex VCORE 98 (305gr) 2023 -Made in Japan (07VC98)
5,199,000đ 6,350,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + TÚI ĐƠN+ QUẤN CÁN

Vợt tennis Yonex VCORE 98 (305gr) 2023 -Made in Japan (07VC98)

Vợt tennis Yonex VCORE 95 (310g) 2023- Made in Japan (07VC95)
Hết hàng
Liên hệ
HẾT HÀNG

Vợt tennis Yonex VCORE 95 (310g) 2023- Made in Japan (07VC95)

Sale
Vợt Tennis Yonex EZONE Sonic SKY BLUE (280Gr)  -07EZSCGE
Hết hàng
3,199,000đ 3,799,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex EZONE Sonic SKY BLUE (280Gr) -07EZSCGE

Vợt Tennis Yonex EZONE FEEL 102 (250gr) 2022- 07EZFEELB
Hết hàng
2,899,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex EZONE FEEL 102 (250gr) 2022- 07EZFEELB

Vợt Tennis Yonex EZONE 110 (255gr) 2022 -07EZ110
3,699,000đ
TẶNG 1 BỘ CƯỚC + 1QUẤN CÁN + 1TÚI

Vợt Tennis Yonex EZONE 110 (255gr) 2022 -07EZ110

Vợt Tennis Yonex EZONE GAME (270Gr) 2022 -07EZG
Hết hàng
3,399,000đ
TẶNG 1 BỘ CƯỚC + 1QUẤN CÁN + 1TÚI

Vợt Tennis Yonex EZONE GAME (270Gr) 2022 -07EZG

Sale
Vợt Tennis Yonex EZONE 100SL (270GR ) 2022 -Made in Japan (07EZ100BSL)
4,799,000đ 5,599,000đ
TẶNG 1 BỘ CƯỚC + 1QUẤN CÁN + 1TÚI ĐƠN

Vợt Tennis Yonex EZONE 100SL (270GR ) 2022 -Made in Japan (07EZ100BSL)

Sale
Vợt Tennis Yonex EZONE 100L (285GR) 2022- Made in Japan (07EZ100BL)
4,799,000đ 5,599,000đ
TẶNG 1 BỘ CƯỚC + 1QUẤN CÁN + 1TÚI ĐƠN

Vợt Tennis Yonex EZONE 100L (285GR) 2022- Made in Japan (07EZ100BL)

Sale
Vợt Tennis Yonex EZONE 98L (285GR) 2022 - Made in Japan (07EZ98BL)
4,799,000đ 5,599,000đ
TẶNG 1 BỘ CƯỚC + 1QUẤN CÁN + 1TÚI ĐƠN

Vợt Tennis Yonex EZONE 98L (285GR) 2022 - Made in Japan (07EZ98BL)

Sale
Vợt Tennis Yonex EZONE (300GR) 2022 - Made in Japan (07EZ100B)
4,799,000đ 5,599,000đ
TẶNG 1 BỘ CƯỚC + 1QUẤN CÁN + 1TÚI ĐƠN

Vợt Tennis Yonex EZONE (300GR) 2022 - Made in Japan (07EZ100B)

Sale
Vợt Tennis Yonex EZONE 98 (305GR) 2022 - Made in Japan (07EZ98B)
Hết hàng
4,799,000đ 5,599,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex EZONE 98 (305GR) 2022 - Made in Japan (07EZ98B)

Vợt Tennis Yonex Vcore Pro Game (270gr)  2022- Made In China
Hết hàng
3,399,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex Vcore Pro Game (270gr) 2022- Made In China

Vợt Tennis Yonex Vcore Pro 100L (280gr) 2022 - Made In Japan
Hết hàng
4,649,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex Vcore Pro 100L (280gr) 2022 - Made In Japan

Vợt Tennis Yonex Vcore Pro 97L (290gr) 2022 - Made In Japan
Hết hàng
4,649,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex Vcore Pro 97L (290gr) 2022 - Made In Japan

Vợt Tennis Yonex Vcore Pro 100 (300gr) 2022 - Made In Japan
Hết hàng
4,699,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex Vcore Pro 100 (300gr) 2022 - Made In Japan

Vợt Tennis Yonex Vcore Pro 97 (310gr) 2022 - Made In Japan
Hết hàng
4,699,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex Vcore Pro 97 (310gr) 2022 - Made In Japan

Vợt Tennis Yonex EZONE 100L (285GR) Osaka LE -Made in Japan -EZ06NO100L
Hết hàng
4,099,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex EZONE 100L (285GR) Osaka LE -Made in Japan -EZ06NO100L

Vợt Tennis Yonex EZONE 100 (300GR) Osaka LE -Made in Japan -EZ06100NO
Hết hàng
4,099,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex EZONE 100 (300GR) Osaka LE -Made in Japan -EZ06100NO

Vợt Tennis Yonex EZONE 98 (305GR) Osaka LE -Made in Japan -EZ0698NO
Hết hàng
4,199,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex EZONE 98 (305GR) Osaka LE -Made in Japan -EZ0698NO

Vợt tennis Yonex VCORE feel (250gr) 2021 -06VCF
Hết hàng
3,199,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + TÚI ĐƠN+ QUẤN CÁN

Vợt tennis Yonex VCORE feel (250gr) 2021 -06VCF

Vợt tennis Yonex VCORE GAME (270gr) 2021 -06VCG
Hết hàng
3,299,000đ
HẾT HÀNG

Vợt tennis Yonex VCORE GAME (270gr) 2021 -06VCG

Vợt tennis Yonex VCORE 100L (280gr) 2021 -Made in Japan (06VC100LYX)
Hết hàng
4,299,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + TÚI ĐƠN+ QUẤN CÁN

Vợt tennis Yonex VCORE 100L (280gr) 2021 -Made in Japan (06VC100LYX)

Vợt tennis Yonex VCORE 98L (285gr) 2021 -Made in Japan (06VC98LYX)
Hết hàng
4,299,000đ
TẶNG 1 BỘ DÂY + TÚI ĐƠN+ QUẤN CÁN

Vợt tennis Yonex VCORE 98L (285gr) 2021 -Made in Japan (06VC98LYX)

Vợt tennis Yonex VCORE 100 (300gr) 2021 -Made in Japan (06VC100YX)
Hết hàng
4,299,000đ
HẾT HÀNG

Vợt tennis Yonex VCORE 100 (300gr) 2021 -Made in Japan (06VC100YX)

Vợt tennis Yonex VCORE 98 (305gr) 2021 -Made in Japan (06VC98YX)
4,299,000đ
  TẶNG 1 BỘ DÂY + TÚI ĐƠN+ QUẤN CÁN

Vợt tennis Yonex VCORE 98 (305gr) 2021 -Made in Japan (06VC98YX)

Vợt tennis Yonex VCORE 95 (310g) 2021 -Made in Japan (06VC95YX)
Hết hàng
3,990,000đ
TẠM HẾT HÀNG

Vợt tennis Yonex VCORE 95 (310g) 2021 -Made in Japan (06VC95YX)

Vợt Tennis Yonex VCORE 100 Limited 2020 -Made in Japan - 300gr (VC100LTD)
Hết hàng
3,999,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex VCORE 100 Limited 2020 -Made in Japan - 300gr (VC100LTD)

Vợt Tennis Yonex VCORE 98 Limited - Made in Japan - 305gr (VC98LTD)
Hết hàng
3,999,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex VCORE 98 Limited - Made in Japan - 305gr (VC98LTD)

Vợt Tennis Yonex EZONE FEEL (250gr) -06EZF2
Hết hàng
2,899,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex EZONE FEEL (250gr) -06EZF2

Vợt Tennis Yonex EZONE FEEL (250g) -06EZF
Hết hàng
2,899,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex EZONE FEEL (250g) -06EZF

Vợt Tennis Yonex EZONE 108 (255g)-06EZ108
Hết hàng
2,899,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex EZONE 108 (255g)-06EZ108

Sale
Vợt Tennis Yonex EZONE GAME (270Gr) -06EZG
Hết hàng
2,799,000đ 3,799,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex EZONE GAME (270Gr) -06EZG

Vợt Tennis Yonex EZONE 100SL (270GR ) -Made in Japan (06EZ100S)
Hết hàng
3,899,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex EZONE 100SL (270GR ) -Made in Japan (06EZ100S)

Vợt Tennis Yonex EZONE 105 (275GR) -Made in Japan (06EZ105)
Hết hàng
3,899,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex EZONE 105 (275GR) -Made in Japan (06EZ105)

Vợt Tennis Yonex EZONE 100L (285GR) -  Made in Japan (06EZ100L)
Hết hàng
3,899,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex EZONE 100L (285GR) - Made in Japan (06EZ100L)

Vợt Tennis Yonex EZONE 98L (285GR) - Made in Japan (06EZ98L)
Hết hàng
3,899,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex EZONE 98L (285GR) - Made in Japan (06EZ98L)

Vợt Tennis Yonex EZONE (300GR) - Made in Japan (06EZ100)
Hết hàng
3,949,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex EZONE (300GR) - Made in Japan (06EZ100)

Vợt Tennis Yonex EZONE 98 (305GR) - Made in Japan (06EZ98)
Hết hàng
3,949,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex EZONE 98 (305GR) - Made in Japan (06EZ98)

Vợt Tennis Yonex VCORE PRO 100 Alpha (270gram) -Made In China
Hết hàng
2,799,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex VCORE PRO 100 Alpha (270gram) -Made In China

Vợt Tennis Yonex VCORE Pro 100 (280gr)- Made in Japan
Hết hàng
3,499,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex VCORE Pro 100 (280gr)- Made in Japan

Vợt Tennis Yonex VCORE Pro 100 ( 300gr )- Made in Japan
Hết hàng
3,849,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex VCORE Pro 100 ( 300gr )- Made in Japan

Vợt Tennis Yonex VCORE PRO 97 - 290gr - Made in Japan
Hết hàng
3,749,000đ
HẾT HÀNG

Vợt Tennis Yonex VCORE PRO 97 - 290gr - Made in Japan

Sale
Vợt tennis Yonex VCORE Pro 100 (280g) Made in Japan
Hết hàng
3,249,000đ 3,649,000đ
HẾT HÀNG

Vợt tennis Yonex VCORE Pro 100 (280g) Made in Japan

Vợt tennis Yonex EZONE Feel (255g) Made in China
Liên hệ
HẾT HÀNG

Vợt tennis Yonex EZONE Feel (255g) Made in China

Vợt tennis Yonex EZONE 108 (255g) Made in China
Liên hệ
HẾT HÀNG

Vợt tennis Yonex EZONE 108 (255g) Made in China

Vợt tennis Yonex EZONE Lite (270g) Made in Japan
Liên hệ
HẾT HÀNG

Vợt tennis Yonex EZONE Lite (270g) Made in Japan

Vợt tennis Yonex EZONE 100L Green (285g) Made in Japan
Liên hệ
HẾT HÀNG

Vợt tennis Yonex EZONE 100L Green (285g) Made in Japan

Hiển thị 1 đến 60 của 76 (2 trang)

VỢT TENNIS YONEX

Khám phá toàn bộ bộ sưu tập Vợt Yonex . Nhiều chủng loại ,dòng vợt có thể làm hài lòng mọi người chơi tennis, từ người mới bắt đầu đến chuyên nghiệp. Tất cả các cây vợt Yonex đồng nghĩa với công nghệ cao và chất lượng trên toàn thế giới. Nếu bạn Tìm kiếm thêm sức mạnh và sự thoải mái bạn có thể chọn Yonex Ezone . Nếu bạn là một người chơi siêu nhanh thì dòng Vcore là dòng phù hợp với bạn, hoặc bạn muốn  khám phá dòng Yonex Vcore Pro mới dòng vợt tennis cung cấp nhiều độ xoáy, tốc độ cao hơn và nhiều chiều cao bóng hơn sau khi nảy.

Yonex Ezone cung cấp khả năng kiểm soát tốt hơn, nhiều sức mạnh hơn và thoải mái hơn đối với những người chơi tennis đòi hỏi khắt khe.

Yonex Vcore Yonex không phụ lòng kỳ vọng và đề xuất cây vợt Yonex Vcore mới phù hợp một người chơi siêu nhanh, được đổi mới về công nghệ, mang tính thẩm mỹ và rất thoải mái.

Yonex VCore Pro sẽ đảm bảo cho bạn nhiều vòng quay hơn, tốc độ cao hơn và chiều cao bóng nhiều hơn sau khi nảy . Đối với những người chơi tennis muốn thống trị cuộc chơi.

YONEX PERCEPT mang tính cách mạng, một công cụ thay đổi cuộc chơi thực sự được thiết kế để nâng cao trải nghiệm quần vợt của bạn. Được chế tạo tỉ mỉ bằng công nghệ tiên tiến và kỹ thuật chính xác, dòng Yonex Percept xác định lại ranh giới kiểm soát với hình dạng đầu vuông hoàn toàn mới, tăng khả năng kết nối bóng và độ ổn định khi tiếp xúc để kiểm soát tối đa.